Zero Trust

Zero Trust gaat ervan uit dat gebruikers nooit zomaar worden vertrouwd. Dit maakt systemen veiliger en minder vatbaar voor hacks.

[Verificatie in plaats van vertrouwen]

Wat is Zero Trust?

Zero trust is een principe om IT systemen veilig mee te ontwerpen en te implementeren. De basisgedachte achter Zero trust is dat gebruikers nooit zomaar worden vertrouwd voor toegang. Gebruikers worden altijd geverifieerd en krijgen alleen toegang op basis van verificatie ('never trust, always verify'). Op basis van wat een gebruiker of systeem nodig heeft, worden specifieke applicaties en systemen ontsloten met niet meer dan de noodzakelijke rechten.

CONTENT - HALF - 450 x 477-3

 

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt"

Vraag een GRATIS demo aan en ontdek de kracht van KeyHub.
[Autorisatie op basis van groepen]

Zo werkt Zero Trust

Binnen Zero Trust worden gebruikers niet zomaar vertrouwd. Om een gebruiker te vertrouwen, moet je weten wie de gebruiker is. Als de gebruiker is geauthenticeerd, kan deze worden geautoriseerd voor de toegang tot systemen die de gebruiker minimaal nodig heeft. Binnen KeyHub hangen de privileges van een gebruiker af van de groep waartoe de gebruiker behoort.

CONTENT - FULL - 1281 x 488-3
[Alleen toegang tot wat nodig is]

Least privileged toegang

Een belangrijk kenmerk van het Zero trust model is dat gebruikers zo beperkt mogelijke toegangsrechten krijgen. KeyHub werkt met het Least privileged principe waarbij gebruikers niet meer toegangsrechten krijgen dan ze nodig hebben voor de uitvoer van hun werk.

Door gebruikers beperkte toegang te verlenen, wordt het risico op misbruik van toegang beperkt. Zo krijgen gebruikers toegang, maar nooit meer toegang dan ze nodig hebben.
[Alleen toegang wanneer het nodig is]

Tijdelijke toegang

Binnen organisaties hebben gebruikers soms tijdelijke toegang nodig. Het na afloop intrekken van de tijdelijke toegang, wordt snel vergeten. Hierdoor blijven gebruikers ten onrechte toegang houden. Dit vormt een veiligheidsrisico. 

Met tijdelijke toegang wordt bij het verlenen van toegang direct een geldigheidsduur ingesteld. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt de toegang automatisch ingetrokken. 

"Je snapt het pas, als je het begrijpt"

Vraag een GRATIS demo aan en ontdek de kracht van KeyHub.