NIB2

Naleving van de NIB2-richtlijn: Focus op toegangscontrole

Als jouw bedrijf betrokken is bij NIB2 of diensten verstrekt aan gelieerde bedrijven, is het van groot belang om de NIB2-richtlijn te volgen. Vanaf 2024 is deze richtlijn actief en legt de nadruk op de supply chain en het beheer van toegangsrechten.

Onder 'supply chain' verstaan we het complexe proces van produceren, leveren en onderhouden van essentiële producten en diensten. Dit omvat software, systemen en alle betrokken partijen. Je moet aantonen dat de digitale toegang tot alle relevante IT-systemen, zowel die van jou als van je partners, veilig is. Hier kan Topicus KeyHub je helpen om aan de NIB2-eisen te voldoen.

HEXAGON_02

Waarom is NIB2 conformiteit belangrijk?

Het veiligstellen van je supply chain is essentieel om cyberdreigingen te bestrijden. Als een partner wordt gecompromitteerd, kan dit gevolgen hebben voor de gehele keten, zoals blijkt uit het SolarWinds-incident in 2020. De impact kan variëren van blootstelling van klantgegevens tot juridische gevolgen en reputatieschade. Daarom benadrukt de NIB2-richtlijn het belang van ketenbeveiliging en eist deze dat bedrijven zorgvuldig hun partners beoordelen en beveiligingsstrategieën consistent toepassen.

NISNIB2

Wat is het verschil tussen NIS2 & NIB2?

De NIS2-richtlijn en de NIB2-richtlijn zijn beide gericht op het beschermen van vitale infrastructuren tegen cyberdreigingen. De NIS2-richtlijn is een EU-richtlijn, terwijl de NIB2-richtlijn specifiek gericht is op de Nederlandse vitale infrastructuur. Het belangrijkste verschil tussen de twee richtlijnen is dus hun reikwijdte.  

Hoe helpt Topicus KeyHub bij NIB2-naleving?

Hoewel de details van de NIB2-richtlijn nog worden uitgewerkt, is het duidelijk dat ketenbeveiliging en toegangsbeheer centraal staan. Door sterke maatregelen te implementeren kunnen bedrijven risico's beperken. Het IAM-platform van KeyHub geeft gebruikers de mogelijkheid hun toegang zelf te beheren, waardoor de beveiliging verbetert en beheerlasten verminderen.

IAM Whitepaper 3D

IAM als eerste stap om te voldoen aan NIB2

In het whitepaper "Hoe kies je het optimale Idenitity and Access Management (IAM) platform?" vind je belangrijke vragen om jezelf te stellen bij het selecteren van een IAM platform.  Wat heeft de organisatie nodig, wat zijn wensen van gebruikers en wat zijn de veelvoorkomende IAM risico's? 

Download het IAM whitepaper

Mogelijke zwakke plekken in je Supply Chain

  • Externe Risico's: Veel ketens betrekken externe partners. Als hun toegangsprotocollen zwak zijn, zijn ze een potentieel risico.
  • Gecompromitteerde gegevens: Onvoldoende bescherming van inloggegevens vormt een groot risico.
  • Authenticatie: Systemen zonder Multi-factor authenticatie (MFA) zijn kwetsbaarder.
  • Toegangsprivileges: Overmatige toegangsrechten kunnen leiden tot beveiligingsproblemen.
  • Rolafscheiding: Het is belangrijk dat niet één persoon volledige controle over een systeem heeft.

Blijf op de hoogte van NIB2 updates

Vraag een IAM SCAN aan en ontdek de zwakheden in jouw IAM-processen.