Veiliger door de logica van groepen

Topicus KeyHub is een Nederlands Converged IAM Platform van Topicus dat toegangsrechten verleent aan teams in plaats van individuen. Het decentrale karakter van deze logica is veiliger voor organisaties en gebruiksvriendelijker voor medewerkers. De centrale compliancemodule geeft beheerders controle op toegang en helpt om compliant te zijn. Overheden en andere organisaties vertrouwen op de logica van Topicus KeyHub.

[Wie krijgt welke rechten?]

Toegangsrechten zijn alleen nodig, als ze nodig zijn

Gebruikers hebben uitsluitend toegang tot systemen nodig die ze gebruiken voor hun werk. Dat lijkt eenvoudig, maar hoe bepaal je welke toegangsrechten een gebruiker nodig heeft? In de normale werkwijze geeft de IT afdeling de toegangsrechten uit, maar wie weet beter wat gebruikers nodig hebben dan gebruikers zelf? KeyHub gebruikt een unieke manier van Access Management die gebruikers rechten geeft op basis van de groep waartoe ze behoren. De groepen beheren hun eigen toegang onder het 4-ogen principe.
homesystem

Compliance checklist nodig? Check onze digital downloads!

DIGITAL DOWNLOADS
[Een centraal wachtwoord voor toegang]

Vergeet je wachtwoorden,
gebruik een password manager

Gebruikers loggen in met zwakke wachtwoorden en delen inloggegevens op post-its. Dit vormt een risico voor de veiligheid van je organisatie. Een password manager borgt dat wachtwoorden veilig bewaard worden. Daarbij helpt KeyHub met het genereren van sterke wachtwoorden. De password manager voor teams beperkt menselijke fouten die worden gemaakt bij het gebruiken en delen van inloggegevens.
PASSWORD MANAGER
[Een logische combinatie]

Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid gaan wél samen

Topicus KeyHub combineert gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers. Groepsmanagers beheren met KeyHub zelf de toegangsrechten voor de gebruikers in hun groep. De centrale auditors controleren of deze taken worden uitgevoerd.  Met Single Sign-On (SSO) loggen gebruikers één keer in om toegang te krijgen tot de systemen die ze gebruiken voor hun werk. De gebruiksvriendelijke Two-Factor Authentication methode maakt deze centrale inlog veilig.

SINGLE SIGN ON LEFT
[Open en eerlijk over toegang]

Transparantie over veiligheid is de norm

Je organisatie wil voldoen aan wet-en regelgeving op het gebied van online veiligheid. Veiligheidsrichtlijnen schrijven voor dat toegangsrechten en het gebruik hiervan worden vastgelegd. In de Audit trail van Topicus KeyHub worden automatisch security events bijgehouden. Deze informatie wordt bij een audit gemakkelijk gedeeld zodat compliance minder inspanning kost. In het Auditor Dashboard vinden auditors informatie wie welke toegangsrechten binnen het bedrijf heeft. Zodra actie is vereist ontvangen gebruikers notificaties. Voldoe aan de regels en betrek medewerkers bij online veiligheid.

AUDIT TRAIL
[Bewuste gebruikers zijn veiliger voor iedereen]

Online veiligheid begint bij bewustzijn

Gebruikers zijn zich slechts beperkt bewust van de risico’s van online werken. Gebruikers met een hoge security awareness voelen zich verantwoordelijker voor de veiligheid van het team. Topicus KeyHub maakt gebruikers medeverantwoordelijk voor de veiligheid van hun team. Ze ontvangen notificaties als er acties vereist zijn en security events zijn altijd inzichtelijk voor alle teamleden. Hierdoor worden gebruikers regelmatig herinnerd aan het belang van veiligheid. Onregelmatigheden worden daardoor eerder ontdekt.
SECURITY AWARENESS LEFT

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt".

Vraag een GRATIS demo aan en ontdek de kracht van KeyHub.