Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Topicus Security BV, gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70541418. Topicus houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Bij het gebruiken of bezoeken van de website www.topicus-keyhub.com gebruikt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om aan uw verzoeken te voldoen, verwerken wij de volgende gegevens:

  • wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website: wij verwerken uw naam, uw (e-mail)adres en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uw opmerkingen (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis te kunnen nemen van uw opmerkingen, contact met u op te kunnen nemen en u op de hoogte te houden van de voortgang van de behandeling van uw opmerking.
  • als u een whitepaper aanvraagt: wij verwerken uw naam en e-mailadres. We doen dit om te controleren of het een geldige download is.
  • als u zich inschrijft voor een webinar: wij verwerken uw naam en e-mailadres. Dit doen we om je de link naar het webinar te sturen. 

Om uw gegevens te verwerken gebruiken wij deze diensten van derden: Hubspot en WebinarGeek. 

 We kunnen niet aan uw verzoeken voldoen zonder de bovenstaande informatie.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van het voldoen aan wet- en regelgeving) verwerken wij de volgende gegevens:

  • bij een bezoek aan onze website: wij verwerken de unieke identificatie en statistieken met betrekking tot bekeken pagina's, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, eventuele trefwoorden die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de webbrowser die u gebruikt, specificaties over het apparaat of apparaat dat u gebruikt. Deze informatie helpt ons de interesse in onze website te meten en het gebruiksgemak van de website te bevorderen. Voor deze analytische doeleinden gebruiken wij deze diensten van derden: Google Analytics, Hubspot, Leadinfo, LinkedIn en Hotjar. 
  • volgende klachten of meldingen: wij verwerken de gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of andere onrechtmatige handelingen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals uitkeringsgerechtigden, toezichthouders, belastingdienst, rechterlijke macht, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving e.d. de basis van deze verklaring.

Koekjes

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarin genoemde doeleinden.

U kunt uw eigen cookie-instellingen bepalen en op elk moment aanpassen. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies kan ertoe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt. Let op: het intrekken van uw toestemming met betrekking tot het plaatsen van bepaalde cookies, doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming nog beschikbaar was.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen buiten de hierboven genoemde doeleinden en met uitzondering van door Topicus ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door Topicus ingeschakelde partijen dienen strikte beveiligingseisen in acht te nemen en hebben zich jegens Topicus verplicht de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan hierboven genoemd. Uw gegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Opslagperiode

Topicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is in ieder geval niet langer dan enkele maanden nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval worden uw gegevens specifiek voor dat doel langer bewaard.

De informatie die bij de bezoeker hoort en voortvloeit uit het gebruik van de website wordt alleen langer bewaard in een vorm die het niet meer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Veiligheid

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bit SSL – weergegeven door het slotje in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

Uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht om Topicus te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen bovengenoemde verwerkingen, voor zover deze betrekking hebben op uw specifieke situatie. 

Via onderstaande contactgegevens kunt u eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus. Wij beoordelen uw bezwaar en/of verzoek conform de eisen die de AVG stelt. 

 

Topicus Security BV

Singel 25 

7411 HW Deventer 

Telefoon: +31 570 662 662 

E-mail: keyhub@topicus.nl 

 

Vragen, klachten en wijzigingen in deze verklaring

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Topicus. U kunt deze klacht indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.