Voldoet 100% aan de NIS2-richtlijn
All-in-one platform voor toegangsbeheer
70% lagere beheerkosten

NIS2

Voldoe aan de NIS2-richtlijn met behulp van toegangsbeheer

Als jouw organisatie betrokken is bij NIS2-gebonden acitiviteiten of ben je leverancier aan dergelijke organisaties levert, dan moet je gaan voldoen aan de NIS2-richtlijn. Vanaf 2024 gaat de Europese NIS2-richtlijn al in werking en legt nadruk op de beveiliging van de supply chain en toegangsbeheer.

Supply chain (keten) verwijst naar het geheel van processen, partijen en activiteiten die betrokken zijn bij het produceren, leveren en onderhouden van goederen, diensten, software of systemen binnen vitale sectoren en essentiële diensten. Dit betekent dus ook dat klanten en partners gaan vragen of je kan aantonen dat digitale toegang tot hun en jouw eigen IT-omgeving veilig verzorgd wordt. Topicus KeyHub helpt te voldoen aan de NIS2-richtlijn.

Neem contact op
of blijf op de hoogte van NIS2

Waarom is NIS2 compliance belangrijk?

Beveiliging van de supply chain is van cruciaal belang om cyberaanvallen te voorkomen die vanuit elk punt in de keten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld, een leverancier of partner die gecompromitteerd is, kan kwaadaardige code introduceren in de software, hardware of diensten die worden geleverd, waardoor het hele systeem in gevaar komt. De impact van een zo’n aanval kan verwoestend zijn en leiden tot kwetsbaarheid van klanten, juridische/financiële verliezen en reputatieschade. Bijvoorbeeld: De SolarWinds-hack in 2020 wordt beschouwd als een van de grootste security breaches ooit. Eén security breach bij SolarWinds leidde tot een veel groter supply chain incident dat duizenden organisaties trof, waaronder de Amerikaanse overheid.

Vanwege de reproduceerbaarheid van dit incident benadrukt de NIS2-richtlijn het belang van beveiliging van de supply chain. NIS2 vereist dat organisaties de beveiliging van hun keten moeten waarborgen. De richtlijn vereist dat organisaties leveranciers en partners screenen en beveiligingsmaatregelen implementeren in de gehele keten. Hoe beveilig je de keten? Door toegangsbeheer aanzienlijk te versterken en te handhaven. 

NISNIB2

Wat is het verschil tussen NIS2 & NIB2?

De NIS2-richtlijn en de NIB2-richtlijn zijn beide gericht op het beschermen van vitale infrastructuren tegen cyberdreigingen. De NIS2-richtlijn is een EU-richtlijn, terwijl de NIB2-richtlijn specifiek gericht is op de Nederlandse vitale infrastructuur. Het belangrijkste verschil tussen de twee richtlijnen is dus hun reikwijdte.  

Voldoe aan de NIS2-richtlijn met het IAM platform van Topicus KeyHub

Vanaf 2024 gaat de NIS2-richtlijn al in werking. Ondanks dat de exacte compliance-eisen van de NIS2-richtlijn nog niet bekend zijn, wordt al wel geëist dat organisaties hun supplychain en toegangsbeheer goed beveiligen. Omdat deze essentieel zijn voor het cyberweerbaar en veilig houden van organisaties, diensten en informatiesystemen. Door effectieve maatregelen voor beveiliging van de keten en toegangsbeheer te implementeren, kunnen organisaties het risico op cyberaanvallen verminderen en de impact van eventuele beveiligingsincidenten minimaliseren. Met een Identity and Access Management (IAM) platform kan je jouw supplychain en toegangsbeheer goed beveiligen. 

Het selfservice IAM platform van KeyHub geeft gebruikers de mogelijkheid om zelf hun toegangsrechten en identiteiten te beheren. Dit vraagt op lange termijn aanzienlijk minder inspanning van beheerders. Door het verminderen van de belasting van beheerders en het verhogen van de controle over toegangsrechten, helpt selfservice Identir organisaties om zich beter te wapenen tegen cyberdreigingen en de algehele beveiliging te verbeteren.

Niet goed geregelde toegangsbeheer kan de (complexe) infrastructuur van de supply chain kwetsbaar maken door ongeautoriseerde personen of entiteiten toegang te geven tot kritieke systemen en informatie. Elk onderdeel binnen de keten kan zijn eigen toegangscontrolemaatregelen hebben, maar als er gaps of zwaktes zijn in die maatregelen, kan dit een domino-effect van kwetsbaarheden creëren in de gehele keten.

3D NIS2 Whitepaper

Zet je eerste stap naar de NIS-2 richtlijn.

In de digitaliserende wereld van vandaag, waar organisaties steeds meer afhankelijk zijn van complexe informatiesystemen en digitale infrastructuren, worden de beveiligingsnormen voortdurend aangescherpt. Een cruciaal initiatief in dit opzicht is de NIS2-richtlijn (Network and Information Systems Directive 2), ontworpen om de cyberbeveiliging en veerkracht van kritieke infrastructuur sectoren en (digitale) dienstverleners te waarborgen.

Download Supply Chain en toegangsbeheer whitepaper

Hoe spot je zwakte punten in je supply chain?

  • Risico's van derde partijen: Complexe ketens omvatten vaak talrijke externe leveranciers en leveranciers die hun eigen toegangsbeheerpraktijken kunnen hebben. Als deze entiteiten zich niet houden aan goede toegangsbeheermaatregelen, kunnen ze kwetsbaarheden introduceren die door cyberaanvallers kunnen worden misbruikt om toegang te krijgen tot kritieke systemen of gegevens.
  • Gecompromitteerde accounts: niet adequaat beschermen van gebruikersnamen en wachtwoorden.
  • Zwakke authenticatie: Multi-factor authenticatie biedt een extra beveiligingslaag door gebruikers te verplichten meerdere bewijsstukken te verstrekken om hun identiteit te verifiëren. Zonder MFA zijn systemen kwetsbaarder voor diefstal van inloggegevens of brute-force aanvallen.
  • Verzamelen van (onnodige) toegangsrechten: Als gebruikers meer rechten hebben dan nodig is om hun specifieke taken uit te voeren, vergroot dit het aanvalsoppervlak en het potentiële impact van een beveiligingsinbreuk in de keten.
  • Gebrek aan scheiding van taken: Scheiding van taken is een belangrijk principe in toegangsbeheer, vooral in complexe ketens. Het zorgt ervoor dat geen enkel individu volledige controle heeft over alle aspecten van een systeem of proces.

Blijf op de hoogte van NIS2 updates

Vraag een IAM SCAN aan en ontdek de zwakheden in jouw IAM-processen.