Security awareness

Als medewerkers zich niet bewust zijn van gevaren lopen organisaties veiligheidsrisico's. Security awareness wordt bereikt met regelmatige aandacht voor het onderwerp. 

[Alleen bewuste gebruikers zien veiligheidsrisico's]

Wat is security awareness?

Security awareness is een term voor de mate waarin gebruikers zich bewust zijn van de gevaren en risico's met betrekking tot online informatiebeveiliging. Door medewerkers bewust te maken hoe security incidenten ontstaan en wat de risico' s zijn, worden menselijke fouten beperkt. Daarbij is het verantwoordelijkheidsgevoel van teamleden van groot belang. De meeste incidenten binnen cyber security worden veroorzaakt door menselijk handelen. De zwakste schakel in IT systemen is de mens. KeyHub maakt medewerkers bewust en verantwoordelijk voor hun eigen online veiligheid.

CONTENT - HALF - 450 x 477-1

 

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt"

Vraag een GRATIS demo aan en ontdek de kracht van KeyHub.
[Iedereen verantwoordelijk, iedereen veilig]

Medewerkers verantwoordelijk maken

De meeste medewerkers binnen organisatie weten weinig van cyber security en voelen geen verantwoordelijkheid voor het onderwerp. Ze gaan ervan uit dat de IT afdeling en technische oplossingen als firewalls en virusscanners hun team veilig houden. Hierdoor zijn medewerkers minder alert op veiligheidsrisico's voor de organisatie. 

Informeren en constante aandacht voor online veiligheid helpen bij een beter bewustzijn over veiligheid binnen organisaties. Zo helpen alle medewerkers bij het beperken van online veiligheidsrisico's.

CONTENT - FULL - 1281 x 488-1
[Bewuster betekent veiliger]

Constante aandacht voor security awareness

Binnen Topicus KeyHub zijn teams zelf verantwoordelijk voor de online beveiliging van gegevens. De auditor controleert centraal of de teams in control zijn. Hierdoor zijn de teams automatisch bewuster van hun acties rondom online veiligheid. Groepsmanagers krijgen notificaties om toegangsrechten van teamleden te auditen.

Een team wordt up-to-date gehouden over veiligheidsevents met de Audit trail. De CISO controleert of de groepsmanagers de regelmatige audits op hun team uitvoeren. Op deze manier komen onregelmatigheden snel aan het licht.

[Automatisch betrokken bij veiligheid]

Security awareness in het systeem

Om security awareness tussen de oren te krijgen bij medewerkers worden er binnen organisaties security awareness trainingen of zelfs een security awareness programma opgezet. Dit helpt bij het bewuster maken van teamleden van de veiligheidsrisico's van hun eigen handelen. Het bewustzijn rondom online veiligheid verdwijnt echter geleidelijk na een training.

Binnen Topicus KeyHub worden teamleden zelf verantwoordelijk gemaakt en regelmatig geconfronteerd met online beveiliging. Teamleden en leidinggevenden beheren samen de toegang tot systemen van het team en het wordt daarmee vanzelf onderdeel van je dagelijks werk. Dit zorgt voor een betere security awareness onder medewerkers.

"Je snapt het pas, als je het doorhebt"

Vraag een GRATIS demo aan en ontdek de kracht van KeyHub.