Jennifer Greving 5/04/2023 5 min read

Wat is IT Governance?

IT Governance speelt een belangrijk rol in het afstemmen van IT-strategie op bedrijfsstrategie. Organisaties als de jouwe moeten tegenwoordig aan meerdere vereisten voldoen om de bescherming van vertrouwelijke bedrijf- en klantinformatie, financiële verantwoording, het bewaren van gegevens en noodherstel. Maar wat is IT Governance precies? En hoe werkt IT Governance binnen jouw organisatie? In dit blog vertellen we je er alles over. 

 

Wat is IT Governance precies? 

IT Governance is een onderdeel van overall Governance, het proces waarbij een organisatie besluiten neemt en regels vaststelt over hoe zij haar doelstellingen zal bereiken. Governance is daarbij gericht op het creëren van een structuur waarin de middelen en budgetten van de organisatie efficiënt worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. IT Governance is daarbij het proces waarbij de sturing, verantwoording en beheersing van IT-resources, -systemen en -processen wordt geregeld. Door dit proces te volgen is jouw IT-afdeling beter in staat security risico’s te beperken die gevolgen kunnen hebben op de organisatie.  

Een duidelijke definitie van IT Governance is: "Het proces waarbij de verantwoording voor IT-strategie, besluitvorming, beleid en controle wordt vastgelegd en uitgevoerd, om zo de doelstellingen van de organisatie te behalen." 

 

Data Governance versus IT Governance? 

Data Governance en IT Governance zijn sterk aan elkaar gerelateerde concepten, maar ze zijn niet hetzelfde. IT Governance richt zich op het sturen, controle, verantwoording en beheer van IT-activiteiten van je organisatie. Data Governance zich op de data zelf. De betekenis van data governance is namelijk het proces waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van data wordt vastgelegd en uitgevoerd. Simpel gezegd: Data Governance richt zich op de data zelf, terwijl IT Governance zich richt op de IT-systemen en -processen die de data beheren.  

Data Governance en IT Governance vindt overlap in compliance. Een cyberweerbare organisatie is in staat bedrijfsrisico's te identificeren, interne en externe bedreigingen aan te pakken en te voldoen aan compliance vereisten. Steeds meer organisaties moeten zich houden aan de richtlijnen van de overheid over informatiebeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijnen ISO 27001, BIO, NEN 7510 en AVG.  

 

Hoe werkt IT Governance binnen een organisatie? 

Binnen je organisatie is IT Governance het proces dat gericht is op het bestuur en toezicht op je IT-systemen en alles wat daarbij komt kijken. Het is bedoeld om IT-strategieën, -beleid en architectuur binnen je organisatie te implementeren en te controleren.  

Eén van de belangrijkste aspecten van IT Governance is de naleving van wet- en regelgeving, zoals de wetgeving rond gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Dit vereist dat organisaties hun IT-systemen en -processen op een juiste manier inrichten en beheren, en dat ze regelmatig controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Maar IT Governance heeft ook betrekking op de interne werking van een organisatie. Dit betekent dat het proces zorgt voor duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor IT-gerelateerde besluitvorming en controle. Dit helpt organisaties om effectievere IT-besluitvorming en -beheer te realiseren. 

Risico management is een ander belangrijk aspect van IT Governance. Organisaties moeten hun IT-systemen en -processen continu evalueren en beheren om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en geen grote risico's vormen voor de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van risico-analyses en het implementeren van maatregelen om deze risico's te beheersen. 

 

IT Governance producten & oplossingen 

Natuurlijk kun je voor IT Governance gebruikmaken van een IT Governance model zoals COBIT, maar er zijn verschillende producten en oplossingen beschikbaar op het gebied van IT Governance. Zo zijn er softwaretools die je organisatie helpen bij het implementeren en beheren van IT Governance. Daarbij kun je denken aan Risk management software, Compliance management software of IT Service management software. Maar ook een tool die je helpt bij Identity and Access Management (IAM), zoals Topicus KeyHub. 

IAM oplossingen helpen je organisatie namelijk bij het beheren van identiteiten en toegang tot IT-systemen, -processen en -resources. Hierdoor kan jouw organisatie de toegang tot IT-systemen, -processen en -resources beperken tot alleen degenen die hiervoor de juiste identiteiten, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben.

 

Meer weten over IT Governance met KeyHub? 

Wil jij nu echt werk maken van IT Governance en je doelstellingen bereiken terwijl je tegelijkertijd de risico’s beperkt? Vraag dan nu een demo aan van Topicus KeyHub of neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al je vragen!