Toegang tot informatie beperken
Bescherming tegen cyberdreigingen
Live authoristatie-matrix

BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING OVERHEID CHECKLIST

Download de BIO checklist

BIO downloadable checklist
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Voorheen had iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid.

KeyHub helpt als Convergered IAM Platform op veel fronten om compliant te zijn aan de BIO normen. Dit document zet uiteen waar je volgens de BIO aan zou moeten voldoen en waar KeyHub je bij kan helpen. Zo maak je het leven een stuk veiliger en makkelijker.

Vul nu het formulier in en download de checklist!