Toegang tot informatie beperken
Bescherming tegen cyberdreigingen
Live authoristatie-matrix

BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING OVERHEID CHECKLIST

Download de BIO 2.0 checklist

3D_BIO2.0
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Voorheen had iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid.

KeyHub helpt als Convergered IAM Platform op veel fronten om compliant te zijn aan de BIO normen. Dit PDF document zet uiteen waar je volgens de BIO aan zou moeten voldoen en waar KeyHub je bij kan helpen. Zo maak je het leven een stuk veiliger en makkelijker.

Vul nu het formulier in en download de checklist!

De geüpdatete BIO 2.0 normen

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een verzameling standaarden en richtlijnen die overheidsorganisaties helpt bij het beveiligen van hun informatie en IT-systemen. BIO 2.0 is de geüpdatete versie, die beter inspeelt op de snel veranderende dreigingen en technologische ontwikkelingen van vandaag. Belangrijke componenten van BIO 2.0 omvatten beleid en governance, risicobeheer, technische beveiligingsmaatregelen, bewustzijn en training, en compliance en auditing. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat overheidsorganisaties een robuuste en effectieve informatiebeveiligingsstrategie kunnen implementeren.

Checklist voor BIO 2.0 normen

De BIO-checklist biedt een gestructureerd framework voor het evalueren van Identity and Access Management binnen overheidsinstellingen. Door de PDF checklist systematisch door te nemen, kunnen potentiële hiaten en zwakheden in de IAM-processen worden opgespoord, waardoor verbeteringen kunnen worden geprioriteerd op basis van ernst en impact. Dit helpt bij het effectief toewijzen van middelen, het opstellen van actieplannen, en het waarborgen van compliance met relevante regelgeving en normen.