Use Case:

Centraal inzicht behouden en (decentraal) toegang beheren.


ZBO organisaties worstelen met het inzicht en controle krijgen over toegangsbeheer. Veel voorkomende vragen zijn: Hoe zou je je toegangsbeheer moeten opzetten? Volg je het logische gebruikersproces? Hoe toon je aan dat je in controle bent? In deze use case lees je hoe KeyHub dé oplossing biedt voor deze complexe vraagstukken.

Use Case:

Hoe kunnen we centraal inzicht behouden en (decentraal) toegang beheren?

Organisaties worstelen met het inzicht en controle krijgen over toegangsbeheer. Veel voorkomende vragen zijn: Hoe zou je je toegangsbeheer moeten opzetten? Volg je het logische gebruikersproces? Hoe toon je aan dat je in controle bent? In deze case lees je hoe KeyHub dé oplossing biedt voor deze complexe vraagstukken.

Keyhub_case_002_office
De uitdaging:

Centraal inzicht en controle over toegang.

Ondanks de toenemende cybersecurity investeringen en al het goede werk dat CISO’s / IT’ers verrichten, zijn er nog steeds een aantal uitdagingen rondom de cyberweerbaarheid van een ZBO. IT-landschappen worden complexer en complexer. Meer nieuwe (SaaS-)-applicaties, voor elk specifiek proces een app, meerdere cloud omgevingen draaien soms naast eigen serverparken, connectiviteit tussen de clouds en eigen locaties.

Inzicht en controle krijgen over wie toegang krijgt tot welke applicaties wordt steeds belangrijker. Vooral wanneer externe partijen toegang krijgen tot gevoelige bedrijfs- en klantinformatie. Bedrijven en security officers in alle sectoren worden geconfronteerd met hetzelfde dilemma rond toegangsbeheer, heb ik inzicht en controle over mijn toegangsbeheer?   

De vraag:

Hoe kunnen we centraal inzicht behouden en (decentraal) toegang beheren?

De huidige manier om toegang te geven aan zowel interne als externe partijen is een niet logisch proces. Op afdelingsniveau (HR) wordt een ticket ingeschoten bij IT. Dit ticket moet beoordeeld worden door een afdelingsmanager die belast wordt met een Identity and Access Management vraag die vervolgens door IT wordt uitgevoerd. Dit is vaak een tijd rovend en manueel proces met veel papierwerk dat het dagelijkse werkproces verstoord. Bovendien zijn toegewezen rechten zelden up-to-date met als gevolg dat medewerkers (die van functie wisselen of het bedrijf verlaten) onterecht toegang hebben. Hoe kunnen we centraal inzicht behouden en (decentraal) toegang beheren?  

KeyHub_Content_Img_iso_Security_Awareness_01.png8
Keyhub_case_001_office
De oplossing:

Analyseren, implementeren & trainen.

De aanpak van centraal beheert IAM naar decentraal IAM begint met analyseren van het IAM-proces. Samen met de opdrachtgever (ZBO) maken wij een high-level design (HLD) en word er bepaald wat de mogelijkheden en technische consequenties zijn. Vervolgens worden de IAM-processen in kaart gebracht en kan de technische implementatie gestart en getest worden. Waar nodig wordt er bijgeschaafd. Om draagvlak te creëren binnen de organisatie en bij externe partners worden beheerders en gebruikers getraind. Door de laagdrempeligheid van het platform verloopt de transitie naar decentraal beheerd IAM organisch en relatief snel. 

KeyHub is een platform dat toegang decentraal faciliteert. Decentraal toegang faciliteren betekent dat toegangsrechten aan een selecte groep personen of groepen (teams) binnen een bedrijf worden verleend. Dit is veiliger voor de organisatie en gebruiksvriendelijker voor medewerkers. De organisatie is in staat efficiënter te werken en heeft controle over toegangsbeheer binnen de organisatie en met externe partijen. De workflows en centrale compliancemodule van KeyHub maakt het mogelijk dat de organisatie controle en grip heeft over Access Management. 

De impact:

Makkelijker, efficiënter en sneller.

Door KeyHub te gebruiken is de ZBO organisatie beter in staat hun informatiebeveiligingsbeleid in de praktijk uit te voeren. Door Access Management, toegangsbeheer, goed geregeld te hebben is de organisatie in staat hun kritische en privacy gevoelige data beter te beschermen. Hierdoor wordt het risico op cyber security gebied verlaagt waardoor de organisatie cyberweerbaar is.  

Toegangsbeheer goed geregeld hebben helpt de organisatie bij het voldoen aan wet en regelgeving die vele organisaties opgedragen wordt. De organisatie is in staat makkelijker, efficiënter en sneller toegang kan geven en terugtrekken, dit levert minder handwerk (tickets afhandelen) op voor IT beheerders.   

Keyhub_case_001_isometric_01
In het kort:

De voordelen van KeyHub

 • Centraal inzicht op autorisaties: auditors hebben snel inzicht in wie toegang heeft tot welke bronnen en functionaliteiten, en kunnen ze indien nodig actie ondernemen. 
 • Selfservice IAM: decentraal kunnen eindgebruikers zelf hun toegangsrechten beheren. Door verzoeken in te dienen voor benodigde toegang, wachtwoorden wijzigen en groepslidmaatschappen beheren. 
 • Wachtwoordkluis: Topicus KeyHub maakt gebruik van geavanceerde encryptietechnieken om wachtwoorden veilig op te slaan. 
 • Gedetailleerde audittrail: het platform houdt een gedetailleerde audittrail bij van alle toegangsacties.  
 • Voldoen aan compliance-vereisten: de audittrail rapportage helpt bij het controleren of de toegangsactiviteiten in lijn is met de compliance-vereisten (ISO, BIO, AVG) en interne beleidsregels. 
 • Integraties en ondersteuning: Topicus KeyHub kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande systemen en applicaties, waardoor het gemakkelijk te implementeren is in jouw organisatie.  
In het kort:

De voordelen van KeyHub.

 • Centraal inzicht op autorisaties: auditors hebben snel inzicht in wie toegang heeft tot welke bronnen en functionaliteiten, en kunnen ze indien nodig actie ondernemen. 
 • Selfservice IAM: decentraal kunnen eindgebruikers zelf hun toegangsrechten beheren. Door verzoeken in te dienen voor benodigde toegang, wachtwoorden wijzigen en groepslidmaatschappen beheren. 
 • Wachtwoordkluis: Topicus KeyHub maakt gebruik van geavanceerde encryptietechnieken om wachtwoorden veilig op te slaan.   • Gedetailleerde audittrail: het platform houdt een gedetailleerde audittrail bij van alle toegangsacties.  
 • Voldoen aan compliance-vereisten: de audittrail rapportage helpt bij het controleren of de toegangsactiviteiten in lijn is met de compliance-vereisten (ISO, BIO, AVG) en interne beleidsregels. 
 • Integraties en ondersteuning: Topicus KeyHub kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande systemen en applicaties, waardoor het gemakkelijk te implementeren is in jouw organisatie.  

IAM bij Topicus KeyHub

Selfservice IGA

Betaalbare PAM voor kleine en grote bedrijven

Aantoonbaar veilige toegang

 

NEW KeyHub_Content_Img_iso_Compliance_01.png8

Vraag een GRATIS demo aan en ontdek de kracht van KeyHub.