Jennifer Greving 28/01/2024 5 min read

Wat betekent Security Awareness?

Bij het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsgegevens en systemen is het cruciaal om aandacht te besteden aan beveiligingsbewustzijn. Beveiligingsbewustzijn, oftewel security awareness, verwijst naar het begrip en de kennis die werknemers hebben met betrekking tot beveiligingsmaatregelen en -praktijken binnen een organisatie. In dit artikel zullen we de betekenis van security awareness verder uitleggen en de link leggen naar supply chain security en toegangsbeheer. 

 

Security awareness betekenis 

Security awareness omvat het begrip en de kennis van medewerkers met betrekking tot de mogelijke bedreigingen en risico's op het gebied van informatiebeveiliging. Het heeft betrekking op het vermogen om potentiële gevaren te herkennen, beveiligingsprotocollen te volgen en proactief te handelen om bedreigingen te voorkomen. 

 

Waarom is security awareness belangrijk? 

Security awareness is belangtijk omdat het medewerkers in staat stelt om bedreigingen te herkennen, veiliger gedrag aan te nemen en de organisatie te beschermen tegen potentiële cyberaanvallen. Hoewel mensen vaak als de zwakste schakel worden beschouwd in cybersecurity, kunnen ze met de juiste aanpak ook de sterkste schakel worden. Het vergroten van security awareness bij medewerkers, het creëren van een bedrijfscultuur die veiligheid prioriteit geeft en het investeren in technische oplossingen kunnen allemaal bijdragen aan het versterken van de menselijke verdedigingslinie tegen cyberdreigingen. 

 

Security awareness in supply chain security 

In een steeds meer verbonden en gedigitaliseerde wereld is supply chain security van vitaal belang. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de risico's die zich kunnen voordoen in hun keten en de nodige maatregelen nemen om deze te beperken. Security awareness speelt een cruciale rol bij het identificeren en verminderen van risico's, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met externe partners. 

 

Security awareness en toegangsbeheer (NIS2)

Toegangsbeheer, zoals beschreven in de NIS2-richtlijnen (Netwerk- en Informatiebeveiliging), heeft tot doel de veiligheid van kritieke infrastructuren en digitale diensten te waarborgen. Security awareness speelt een belangrijke rol bij het implementeren van effectieve toegangsbeheerpraktijken. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de juiste procedures en beleidslijnen met betrekking tot toegang tot gevoelige informatie en systemen. 

Door transparant te communiceren over het beleid rondom toegang voor medewerkers, zet je een eerste stap: 

  • Hoe toegangsbeheer werkt: Bewustwording van beveiliging helpt medewerkers en gebruikers begrijpen waarom strikte toegangscontrole nodig is. Ze leren hoe ze sterke wachtwoorden moeten gebruiken, tweefactorauthenticatie moeten inschakelen en moeten voorkomen dat ze hun inloggegevens delen, waardoor ongeoorloofde toegang tot systemen wordt voorkomen. 
  • Bescherming van gevoelige gegevens: Organisaties slaan vaak gevoelige informatie op, zoals persoonlijke gegevens van klanten, financiële gegevens en bedrijfsgeheimen. Door medewerkers bewust te maken van het belang van toegangsbeheer, kunnen ze beter begrijpen hoe ze deze gegevens moeten beschermen tegen ongeautoriseerde inzage of diefstal. 
  • Beheer van privileges: Security awareness helpt organisaties om medewerkers bewust te maken van de principes van het minste privilege, wat betekent dat gebruikers alleen toegang hebben tot de informatie en systemen die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. Dit minimaliseert het risico van misbruik van privileges. 
  • Voorkomen van sociale technieken: Toegangsbeheer kan worden omzeild door sociale technieken zoals phishing, waarbij aanvallers proberen gebruikers te misleiden om hun inloggegevens vrij te geven. Security awareness helpt medewerkers om verdachte communicatie te herkennen en deze te vermijden. 
  • Naleving van regelgeving: In sommige sectoren zijn er strenge regels en voorschriften met betrekking tot toegangsbeheer en gegevensbescherming. Het bewustzijn van beveiliging helpt organisaties om aan deze wettelijke vereisten te voldoen en boetes en juridische problemen te voorkomen. 

 

Het verhogen van security awareness binnen een organisatie 

Om security awareness binnen een organisatie te vergroten, moeten er verschillende strategieën worden toegepast. Dit omvat regelmatige communicatie en training over beveiligingspraktijken, het benadrukken van de potentiële gevolgen van beveiligingsinbreuken en het aanmoedigen van een proactieve houding ten opzichte van beveiliging. Hier zijn enkele best practices die kunnen helpen bij het vergroten van security awareness: 

  • Regelmatige communicatie en training over beveiligingspraktijken. 
  • Het gebruik van realistische voorbeelden en scenario's om de relevantie van beveiliging te benadrukken. 
  • Het bevorderen van een cultuur van veiligheid waarin medewerkers zich comfortabel voelen om beveiligingsincidenten te melden en vragen te stellen. 
  • Het stimuleren van een proactieve houding ten opzichte van beveiliging door het belonen van veilig gedrag. 
  • Het regelmatig evalueren van de effectiviteit van bewustmakingsprogramma's en het aanpassen/herhalen ervan indien nodig.