Jennifer Greving 11/09/2023 5 min read

Snel en eenvoudig implementatie van een zakelijke wachtwoordmanager

In een tijdperk waarin digitale beveiliging en privacy van cruciaal belang zijn, worden MKB-bedrijven steeds vaker geconfronteerd met strikte compliance-richtlijnen en regelgevingen. Een belangrijk aspect van het naleven van deze richtlijnen is het effectief beheren en beveiligen van inloggegevens en wachtwoorden. Het gebruik van een wachtwoordmanager is een essentiële stap voor MKB-bedrijven om te voldoen aan de compliance-richtlijnen en de bescherming van gevoelige informatie te waarborgen. In dit artikel kijken we naar hoe de zakelijke wachtwoordmanager van Topicus KeyHub snel en eenvoudig kan worden geïmplementeerd om te voldoen aan compliance-richtlijnen.  

 

Waarom mkb'ers een wachtwoordmanager moeten gebruiken 

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met verplichte naleving van compliance-richtlijnen, zoals de ISO 27001, NIS2 en AVG. Een wachtwoordmanager kan een waardevol instrument zijn om te voldoen aan deze richtlijnen. Door sterke wachtwoorden te implementeren en toegangsbeheer te versterken, kunnen bedrijven aantonen dat ze passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van bedrijfsinformatie of persoonsgegevens te waarborgen. Dit helpt bij het voorkomen van boetes en reputatieschade als gevolg van non-compliance. 

 

Met beperkt budget een wachtwoordmanager 

Zelfs met een beperkt budget voor informatiebeveiliging is het mogelijk om een zakelijke wachtwoordmanager aan te schaffen. Door een wachtwoordmanager via AWS Marketplace aan te bieden zijn de initiële investeringskosten voor MKB-bedrijven betaalbaarder. AWS Marketplace is een platform waar organisaties van verschillende groottes gemakkelijk de benodigde software en services vinden, zonder zich zorgen te hoeven maken over het investeren in dure infrastructuur en technische middelen. Dit vermindert ook de noodzaak van doorlopende onderhouds- en upgradekosten. 

 

Team wachtwoordkluis van Topicus KeyHub  

De wachtwoordmanager van Topicus KeyHub verleent toegangsrechten aan teams in plaats van individuen, dit is veiliger voor organisaties en gebruiksvriendelijker voor medewerkers. Team wachtwoordkluizen worden beheerd door de teams zelf. Teamleden voegen gemakkelijk wachtwoorden toe en toegang tot groepen is gemakkelijk te verstrekken en weer in te trekken. 

Enkele kenmerken van de wachtwoordmanager zijn onder andere: 

 • Identiteits- en toegangsbeheer (IAM): Centraal worden gebruikersidentiteiten beheerd. Toegangsrechten worden decentraal beheerd door teams zelf. Teamleads kunnen gemakkelijk (tijdelijk) gebruikers toevoegen en verwijderen. 

 • Selfservice: Decentraal kunnen eindgebruikers zelf hun toegangsrechten beheren. Door verzoeken in te dienen voor benodigde toegang, wachtwoorden te wijzigen en groepslidmaatschappen te beheren.  

 • Veilige wachtwoordopslag: KeyHub maakt gebruik van geavanceerde encryptietechnieken om wachtwoorden veilig op te slaan.   

 • Beveiligd delen van wachtwoorden: Inloggegevens zijn (tijdelijk)deelbaar met gebruikers binnen en buiten de eigen groep. 

 • Sterke wachtwoordgeneratie: KeyHub heeft een ingebouwde functie voor het genereren van sterke, unieke wachtwoorden. 

 • Auditing en rapportage: KeyHub houdt een gedetailleerde audittrail bij van alle toegangsacties. Zo identificeer je sneller ongeautoriseerde activiteiten of risico’s.  

 • Voldoet aan compliance-vereisten: De audittrail rapportage helpt bij het controleren of de toegangsactiviteiten in lijn zijn met de compliance-vereisten (ISO, BIO, NIS2, AVG) en interne beleidsregels.    

 

Snel en eenvoudig implementeren van een password manager 

Wij willen als Topicus KeyHub informatiebeveiliging voor alle bedrijven toegankelijk en gemakkelijk maken, daarom bieden wij ons password manager aan via AWS Marketplace. Mkb'ers, met een beperkt budget voor informatiebeveiliging, kunnen via AWS Marketplace snel en eenvoudig een password manager implementeren.  

Voordelen van snel en efficiënt implementeren van een password manager:  

 • Snelle implementatie: Met AWS Marketplace kunnen mkb'ers snel en eenvoudig een password manager selecteren en implementeren in hun AWS-omgeving. De integratie met AWS-services en -infrastructuur is gestroomlijnd, waardoor de implementatietijd wordt verkort en de complexiteit wordt verminderd. 

 • Flexibiliteit en schaalbaarheid: AWS Marketplace biedt schaalbaarheid en flexibiliteit doordat MKB-bedrijven alleen betalen voor de resources die ze daadwerkelijk gebruiken. Dit stelt bedrijven in staat om de password manager aan te passen aan hun specifieke behoeften en omgeving, zonder te hoeven investeren in extra hardware of infrastructuur. 

 • Betrouwbare cloudinfrastructuur: AWS biedt een betrouwbare en veilige cloudinfrastructuur. Door gebruik te maken van een password manager die wordt aangeboden via AWS Marketplace, kunnen mkb'ers profiteren van de beveiligingslagen en nalevingsnormen die AWS biedt, zoals gegevensversleuteling en geavanceerde beveiligingsfuncties. 

 • Geïntegreerd ecosysteem: AWS Marketplace maakt deel uit van het bredere AWS-ecosysteem, waardoor MKB-bedrijven naadloos kunnen integreren met andere AWS-services en tools. Dit kan het beheer en de samenwerking vereenvoudigen, aangezien gegevens en inloggegevens veilig kunnen worden gedeeld tussen verschillende services en applicaties

Lees hier de instructies over het uitrollen van Topicus KeyHub vanuit de AWS Marketplace. 

 

Meer willen weten over de password manager? Download het whitepaper “Password Manager: De basis van cyber security voor bedrijven”.