Jennifer Greving 25/08/2023 7 min read

Attribute Based Access Control (ABAC): Bescherm jouw data op een slimme manier

In een wereld waar data steeds belangrijker wordt en onze afhankelijkheid ervan blijft groeien, is het cruciaal om deze waardevolle informatie veilig te bewaren en beheren. Denk bijvoorbeeld aan een grote organisatie met veel medewerkers, uiteenlopende afdelingen, gevoelige klantgegevens en bedrijfsinformatie. In zo'n complexe omgeving is het beheren van toegang tot data een grote uitdaging. Hoe bepaal je wie toegang heeft tot welke data en wanneer, zonder dat de efficiëntie en data security in het gedrang komen?  

Dit is precies waar Attribute Based Access Control (ABAC) in beeld komt, als een geavanceerd en flexibel systeem dat helpt bij het nauwkeurig en effectief toewijzen van toegangsrechten aan de juiste personen op het juiste moment, op basis van hun attributen en context. We vertellen je er dan ook graag meer over. 

 

ABAC autorisatiemodel: een dynamische benadering van toegangsbeheer 

Attribute Based Access Control (ABAC) is een geavanceerd autorisatiemodel dat zich onderscheidt door het gebruik van attributen om te bepalen wie toegang krijgt tot welke informatie. Dit in tegenstelling tot traditionele autorisatiemodellen zoals Role-Based Access Control (RBAC), waarbij toegang wordt verleend op basis van vooraf gedefinieerde rollen. ABAC heeft als doel om de beveiliging van data te verbeteren en tegelijkertijd de flexibiliteit en beheersbaarheid te vergroten, wat essentieel is in een steeds veranderende digitale omgeving. 

Aspecten van Attribute Based Access Control: de bouwstenen van een effectief beveiligingsmodel 

ABAC is gebaseerd op vier belangrijke aspecten die samen een robuust en dynamisch toegangsbeheersysteem vormen: 

 1. Subjecten (Subjects): dit zijn de entiteiten die toegang willen tot bepaalde informatie. Subjecten kunnen individuele gebruikers zijn, maar ook groepen van gebruikers, apparaten of zelfs software-applicaties die toegang tot gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. 
 2. Acties (Actions): dit zijn de handelingen die subjecten willen uitvoeren met betrekking tot de gegevens. Acties omvatten een breed scala aan activiteiten, zoals lezen, schrijven, bewerken, verwijderen, delen of zelfs het uitvoeren van specifieke taken op de gegevens. 
 3. Objecten (Objects): dit zijn de gegevensbronnen waarop de acties worden uitgevoerd. Objecten kunnen bestanden zijn, maar ook databases, netwerkbronnen, applicaties, webpagina's of andere digitale middelen die gevoelige informatie bevatten. 
 4. Attributen (Attributes): dit zijn de eigenschappen die aan subjecten, acties en objecten zijn gekoppeld en die de basis vormen voor het verlenen of weigeren van toegang. Attributen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de functie van een gebruiker, de locatie waar de toegang wordt gevraagd, het tijdstip van de dag, de aard van de gegevens of de gevoeligheid van de informatie. 

ABAC-systemen bepalen toegang door een slimme analyse van hoe attributen met elkaar samenwerken in een bepaalde omgeving. Ze creëren een reeks regels om te bepalen welke attributen in aanmerking komen voor toegang, gebaseerd op het al dan niet voldoen aan bepaalde vereisten. Attributen kunnen betrekking hebben op vrijwel alles en iedereen. Ze kunnen worden onderverdeeld in vier belangrijke categorieën: subjectattributen, actie-attributen, objectattributen en contextuele (omgevings)attributen. 

Door het zorgvuldig analyseren van de interactie tussen deze attributen, zijn ABAC-systemen in staat om een gedetailleerd en nauwkeurig toegangsbeheer te bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld rekening houden met de specifieke rol van een gebruiker binnen de organisatie, de aard van de gevraagde actie, de gevoeligheid van het betreffende object en de context waarin de toegang wordt gevraagd, zoals locatie of tijdstip. Op deze manier bieden ABAC-systemen een veelzijdig en dynamisch raamwerk voor toegangsbeheer, dat zich aanpast aan de unieke behoeften en uitdagingen van een complexe en veranderlijke digitale omgeving. 

Voordelen van ABAC 

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van Attribute Based Access Control: 

 • Flexibiliteit: ABAC maakt het eenvoudiger om toegangsrechten te beheren en aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
 • Granulariteit: met ABAC kunnen toegangsrechten op een zeer gedetailleerd niveau worden toegekend, waardoor het risico op ongeoorloofde toegang wordt verminderd. 
 • Auditbaarheid: ABAC maakt het eenvoudiger om te controleren wie toegang heeft gehad tot welke informatie en wanneer, wat helpt bij het voldoen aan regelgeving zoals de ISO 27001 en AVG.
   

Kiezen voor Attribute Based Access Control 

Als je organisatie te maken heeft met complexe toegangsvereisten, gevoelige informatie en een veranderende omgeving, is ABAC wellicht de juiste keuze. Het kan je helpen om een veilige en flexibele toegangsbeheer-oplossing te implementeren die past bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.  

Van ABAC naar profielen bij KeyHub 

Topicus KeyHub is een IAM platform en implementeert enkele aspecten van ABAC. De kracht van KeyHub zit vooral in het werken met flexibele decentrale groepen. RBAC is hier direct op te plotten. ABAC is mogelijk in combinatie met wat binnen Topicus KeyHub profielen heet. Een profiel kan op basis van attributen suggesties doen aan gebruikers en verantwoordelijken over welke groepen nodig zijn voor de werkzaamheden. 

Succesvol ABAC implementeren in jouw organisatie 

Ben je van plan om ABAC te implementeren in jouw organisatie? Dan zijn er enkele belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden om een succesvolle en effectieve toegangscontrole te waarborgen: 

 • Attributen definiëren: identificeer de relevante attributen voor subjecten, acties en objecten binnen jouw organisatie. Denk hierbij aan aspecten zoals locatie, afdeling, functie, tijdstip en het type apparaat dat in gebruik is. 
 • Beleidsregels formuleren: stel heldere en begrijpelijke beleidsregels op die de toegangscontrole op basis van attributen reguleren. Het is van belang dat deze beleidsregels regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt worden om te blijven voldoen aan veranderende eisen en omstandigheden. 
 • Integratie in bestaande systemen: zorg voor een naadloze aansluiting van het ABAC-model op jouw huidige IT-infrastructuur en -processen. Dit omvat onder andere integratie met bestaande systemen voor identiteitsbeheer, authenticatie en autorisatie. 
 • Monitoring en rapportage: implementeer een effectief systeem om toegangspogingen te monitoren en rapportages te genereren voor audit- en compliance-doeleinden. Dit helpt bij het waarborgen van de veiligheid en het snel identificeren van eventuele problemen of inbreuken. 

Door deze cruciale aspecten in overweging te nemen en zorgvuldig te plannen, kun je een succesvolle en toekomstbestendige implementatie van ABAC in jouw organisatie realiseren, met als resultaat een verbeterde beveiliging en flexibiliteit in het beheer van toegangsrechten. 

Meer weten over ABAC autorisatiesystemen?  

Attribute Based Access Control biedt een flexibele en veilige manier om de toegang tot gevoelige informatie in jouw organisatie te beheren. KeyHub werkt met profielen en flexibele decentrale groepen. Meer willen weten over hoe KeyHub profielen inzet? Neem contact met ons op voor meer informatie.