Access Governance

De filosofie van Topicus KeyHub is: alle toegang binnen een organisatie moet transparant zijn en daarmee herleidbaar naar een medewerker.


Omdat Topicus KeyHub alle toegang faciliteert van een organisatie, wordt alle toegang vastgelegd in de audit trail. Van nu het uitlezen van een secret of 2FA-code tot het activeren van toegang tot een high-risk omgeving: alles ligt vast op naam van de medewerker of externe partij. Een bijkomend voordeel: compliance voor certificeringen als ISO 27001 is automatisch geborgd.

In Control

Per groep kan ingesteld worden dat er een reden ingevuld moet worden bij het activeren. Deze reden wordt in de audit log weggeschreven en is transparant naar alle groepsleden.


De toegang die iedere groep biedt en de medewerkers die in een groep zitten zijn te allen tijde inzichtelijk voor de groepsmanagers. Periodieke controle op correctheid en volledigheid van iedere groep kan hiermee snel uitgevoerd worden.